savings-2789112_1920

Turistička članarina za 2023. godinu

Do 15. siječnja 2023. godine svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja, a odnosi se na obveze u tekućoj godini, no upisuju se financijski podaci iz 2022. godine.

Iznajmljivači će u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zajednicama za 2023. godinu, na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

Popunjavanje obrasca

Pod točkom 17. spomenutog obrasca pod kojom iznajmljivači navode ukupne ostvarene primitke su primitci koje su ostvarili u 2022. godini.

Od 2020. TZ članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ.

Paušalna osnovica iznosi 45,00 kn (5,97€) za stalne krevete i 50% od tog iznosa, odnosno 22,50 kn (2,98€) , za pomoćne, kako je propisano Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine iz veljače 2020.

Iznimno, u 2020. i u 2021. obveza plaćanja članarine TZ je bila umanjena za 50%, što je bila olakšica za poslovanje u pandemiji, pa se ista nije plaćala na pomoćne krevete. 

Rokovi

Svi su obračunatu članarinu dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2023. ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna 2023. godine.

TZO Lumbarda vam je, kao i inače, na usluzi i pomoći ćemo vam tako što ćemo za vas kreirati TZ2 obrazac i dostaviti ga Poreznoj upravi te kreirati vam uplatnicu sa zaduženjem turističke članarine. Na vama je samo da nam dostavite ukupan iznos prometa iz evidencije prometa i to je to.

Obrazac-TZ2

Read More
Sretan-Bozic-i-nova-2023.-godina

Čestitka

Read More
untitled (1 of 1)

Lumbarajsko dite 2022.

Glazba i tekst – Ivan Šegedin
Aranžman – Leo Škaro
Video spot: Pilot Studio Split
Pjevaju: Frano Brčić Marko Batistić Marino Brčić Ante Nobilo Roko Radovan
Veliko hvala: Stipe Nobilo, Marija Lozica, Tonka Lujanac, Milka Batistić, Nikola Batistić, Franko Milina, Bartul Batistić, Josipa Barčić – Škatula
Vinarije: Bire, Zure, Cebalo, Popić, Vitis, Cipre, Nobilo, Lovrić, Casa Boschi, Fides

Promocija spota i Lumbarde na HTV1 u emisiji Dobro jutro, Hrvatska, 15.10.2022.

U emisiji su nastupili :
Klapa “Ivo Lozica” Lumbarda : Katarina Skokandić, Romano Šestanović, Petar Šegedin, Marin Milina, Nedo Lipanović, Roko Ivančević, Domagoj Čale, Ante Nobilo
Načelnica Općine Lumbarda – Marija Klisura
Predsjednik udruge vinara i vinogradara Grk- Lumbarda – Ivan Batistić Zure
Direktor TZO Lumbarde – Ante Šestanović Pice
Chef prezenter – Mario Didović Kuje

Read More
riba-eu-pojašnjenje

Riba za sve! – zašto je hrana besplatna?

Dosta ljudi zanima kako je moguće da je na manifestaciji, koja će se održati 18.9.2022., hrana besplatna, pa evo kratko pojašnjenje.

Gastro manifestacija “Riba za sve!” rezultat je prijave TZO Lumbarda na FLAG-ov  natječaj za Mjeru 3.1 Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike
Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% i Republika Hrvatska s 15%.

U pravilima natječaja jasno je navedeno:

Nositelj projekta ne smije naplaćivati posjetiteljima sudjelovanje i konzumaciju jela na
manifestaciji koja je predmet ovog natječaja jer su isti sufinancirani sredstvima ovog projekta.

Eto, hrana je za posjetitelje besplatna jer tako treba biti po pravilima natječaja.

Ako vas zanima više o samoj Mjeri 3.1. pročitajte u nastavku…

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1. u okviru odobrene
LRSR s ciljem potpore razvoja male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i
akvakulturom.
Ribarstveno područje FLAG-a jedna je od najpoznatijih turističkih destinacija u Hrvatskoj s velikim
razvojnim potencijalom održivog turizma zasnovanog na iznimnoj prirodnoj i kulturnoj baštini i
tradiciji. Radi očuvanja i razvoja ribarstva i akvakulture, definirana je potreba jačanja njihove sinergije
s turizmom. Iako takve inicijative postoje, one su još uvijek, izdvojeni, pojedinačni primjeri koji
uključuju čarter aktivnosti, zajedničko korištenje luka, korištenje lokalnih ribarskih i akvakulturnih
proizvoda i usluga u lokalnom ugostiteljstvu i trgovini, u korištenju tradicijske baštine, znanja i vještina i
sl. Cjelokupan opseg tih potencijalnih sinergija prepoznat u ribarstvenom području kao jedan od važnih
elemenata njegove prepoznatljivosti i privlačnosti posjetiteljima. Važan je i razvoj suradnje različitih
dionika i razvoj sustava upravljanja posjetiteljima u ovom visoko vrijednom prirodnom ali i zaštićenom
prostoru, kao bi se smanjio i izbjegnuo sukob između turizma, interesa poduzetnika u ribarstvu i
akvakulturi i zaštite okoliša, posebno prirode. Opravdanje za provedbu ove mjere na lokalnoj razini
zasniva se na činjenici da se razvoj male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i
akvakulturom, odvija isključivo na području FLAG-a Južni Jadran, te je i provedba ove mjere
usredotočena na lokalne nositelje razvoja i druge dionike. Također, ova Mjera će podržati brojne
manifestacije vezane uz ribarstvo i školjkarstvo. Manifestacije obuhvaćaju pripremu lokalnih
specijaliteta, te ponudu proizvoda ribarstva i školjaka, a održavaju se uglavnom tijekom turističke
sezone uz veliku posjećenost domaćih i inozemnih posjetitelja. Neke od najpoznatijih manifestacija
ovog FLAG područja su: brudetijada, buzarijada, dani Malostonske kamenice, ribarske večeri i dr. Ove
manifestacije imaju važan utjecaj na promociju ribarskih i školjkarskih proizvoda, povećanje prodaje i
proizvodnje kao velik doprinos uspješnijoj valorizaciji bogate ribarske i maritimne tradicije područja
FLAG-a Južni Jadran. Manifestacije, koje su tradicionalne, doprinose održavanju i jačanju društvene i
gospodarske povezanosti lokalnih zajednica, osnaživanju zajedništva i partnerstva u upravljanju
lokalnim razvojem na području FLAG-a Južni Jadran.

https://flagjuznijadran.hr/wp-content/uploads/2019/12/FLAG-natjecaj-_JJ_M-3.1._V-1.2.pdf

Read More
DJI_0168

Turistička statistika od 1.1. do 31.8.2022.

 

U Lumbardi je od 1.1. do 31.8.2022. ostvareno ukupno 15861 dolazaka i 119369 noćenja.

To je u odnosu na 2019. godinu samo 0,6% manje noćenja.

Uspoređujući statistiku od 1.7. – do 31.8.2022. u odnosu na 2019. bolje je 2,08% u noćenjima, a uspoređujući samo osmi mjesec, bolji je 4.08% u odnosu na  osmi mjesec iz 2019. godine.

Najbrojniji turisti su iz Slovenije.

Top 5 država su: 

1. Slovenija

2. Hrvatska

3. Njemačka

4. Poljska

5. Francuska

67,74% turističkog prometa je ostvareno u privatnom smještaju

14,03% u sobama i apartmanima kojima su vlasnici pravne osobe

8,36% u hotelu te

9,87% u nekomercijalnom smještaju

Najbrojniji su turisti u dobi od 45-54 godine, prosjek boravka je 7,53 dana.

Lumbardu je u 2022. godini posjetilo 8.109 osoba ženskog spola te 7.752 osoba muškog spola.

U odnosu na 2021. godinu sezona je bolja za 24% u dolascima te 13,25% u noćenjima

 

Read More
ash-lumbarda

Ekološke pepeljare na plažama

Novo na plažama Pržina i Bilin žalu. Ekološke pepeljare za plažu, u suradnji Općine, TZ-a i Mindela. Neka plaže budu bez opušaka. Svi vi koji uživate zapaliti na plaži, uzmite iz ovog stalka kartonsku pepeljaru, sklopite je prema uputama koje se nalaze na samoj pepeljari i uživajte. Na kraju dana pepeljaru bacite u koš za smeće i to je to. Ne zahtjeva puno truda, a puno će pomoći čistoći plaže. Putem info table informirajte se koliko pojedinim vrstama otpada treba da se razgrade. Volimo prirodu, volimo Lumbardu!

Read More
DJI_0023

Odluka o izboru i imenovanju direktora TZO Lumbarda

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lumbarda (u daljnjem tekstu: TZO Lumbarda) (Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/2020) i članka 18. stavka 6, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), te  članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022) Turističko vijeće TZO Lumbarda na sjednici održanoj 4.7.2022. donosi

                                                                                    ODLUKU

                                                  o izboru i imenovanju direktora TZO Lumbarda

Članak 1.

Ante Šestanović, OIB 50567122266, iz Lumbarde izabran je za direktora TZO Lumbarde i imenuje se direktorom Turističke zajednice općine Lumbarda na mandat od četiri (4)  godine.

Članak 2.

Imenovani će stupiti na dužnost 05.07.2022.

Članak 3.

Predsjednica TZO Lumbarda ovlašćuje se da s imenovanim sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa  na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Turističko vijeće TZO Lumbarda (u daljnjem tekstu:Turističko vijeće) raspisalo je dana 16.6.2022. javni natječaj za izbor i imenovanje  direktora/ice TZO Lumbarda na mandatno razdoblje od četiri (4) godine na temelju  članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), članka 27. Statuta TZO Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda 13/2020), te odluke Turističkog vijeća  od 8.6.2022, objavljen na web mjestu www.visitlumbarda.eu i www.tz-lumbarda.hr

Na natječaju su zaprimljene dvije (2) prijave.

Natječajna komisija, koju je Turističko vijeće odredilo na sjednici održanoj dana 8.6.2022. navedene prijave je otvorila i pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da:

 • Kandidat Duško Dobrota nije priložio potpunu dokumentaciju propisanu javnim natječajem, te je pri prijavi nedostajala: preslika diplome, potvrda o poznavanju stranog jezika, potvrda o poznavanju rada na računalu;
 • Kandidat Ante Šestanović je prijavi priložio dokumentaciju koja je potpuna i u skladu s natječajem.

Slijedom gore navedenoga Turističko vijeće je razmatralo jedino prijavu Anta Šestanovića za radno mjesto direktora TZO Lumbarda.

Turističko vijeće je na sjednici održanoj 4.7.2022. razmatralo priloženi program rada,  pregledalo svu priloženu dokumentaciju, te utvrdilo da imenovani kandidat ispunjava sve uvjete propisane gore navedenim zakonskim i podzakonskim propisima, navedenim u javnom natječaju, te je Turističko vijeće jednoglasno odlučilo kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv navedene odluke može se podnijeti žalba Turističkom vijeću TZO Lumbarda u roku od osam (8) dana od zaprimanja.

Predsjednica

Marija Klisura

Odluka-dokument

Read More
Visit Lumbarda

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Lumbarda

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUMBARDA

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), Statuta TZO Lumbarde (Službeni glasnik općine Lumbarda br 3/2020 te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lumbarda o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na svojoj sjednici održanoj  8.6.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Lumbarda raspisuje dana 16.6.2022.

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Lumbarda
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž),

na mandatno razdoblje od 4 godine (ugovor na određeno) uz puno radno vrijeme

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019), direktor/direktorica Turističke zajednice općine Lumbarda mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u lokalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju manje 1.000.000 komercijalnih noćenja (NN 13/2022)

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice općine Lumbarda (u daljnjem tekstu: TZO Lumbarda) mora ispunjavati glase kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
 3. da poznaje jedan strani jezik;
 4. da poznaje rad na osobnom računalu;
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, ako isti nema bit će obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, jer mu u suprotnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za poslaganje stručnog ispita. Kandidat sukladno zakonskim odredbama može bit i oslobođen polaganja istoga, čl. 23 st 5. i st. 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)
 6. da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (iz toč. 1 – 5.), prilikom prijave na javni natječaj, kandidat priloži svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Lumbarda, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.
 7. Osim uvjeta iz prethodne točke I., kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).
 • Odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te osoba izabrana na natječaju, na poziv turističkog vijeća, prije donošenja odluke o izboru dostaviti izjavu o poštivanju navedene zakonske odredbe. Izjava se može dostaviti prilikom predaje dokumentacije za natječaj.
 1. Prijava na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:
  ⦁ ime i prezime kandidata/kinje;
  ⦁ adresu prebivališta ili boravišta;
  ⦁ broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte;
  ⦁ naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj;
  ⦁ specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu;
  ⦁ vlastoručni potpis kandidata/kandidatkinje.
 2. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 3. životopis;
 4. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde/uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 5. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu; (preslika elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema – obavezno, potvrda ranijeg poslodavca ili neka druga odgovarajuća isprava kao što je npr. preslika ugovora o radu, rješenje o prijemu i sl., iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);
 6. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Lumbarda vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku);
 7. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika iz kojeg je vidljivo pohađanje tečaja/kolegija stranog jezika i trajanje;
 8. dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde potvrde ili certifikata o položenom tečaju/kolegiju informatike ili vlastoručno potpisana Izjava o poznavanju rada na računulu;
 9. preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati, odnosno izjava da će isti položiti u propisanom roku;
 10. izjava da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje;

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izvornike/ovjerene preslike će kandidat predočiti na poziv Turističkog vijeća TZO Lumbarda.

Turističko vijeće TZO Lumbarda zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora\ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

 • Dostava i zaprimanje Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Turistička zajednica Općine Lumbarda – Turističko vijeće
Prvi žal bb, 20263 Lumbarda
s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati’’

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Lumbarda.
Krajnji rok za prijavu je 24.6.2022.

Natječajna komisija za provedbu natječaja Turističkog vijeća TZO Lumbarda prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidat koji zadovoljava formalne uvjete iz javnog natječaja te čija je prijava pravodobna i potpuna, može biti pozvan na daljnje testiranje/intervju.

Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.

 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lumbarda.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lumbarda zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora Turističke zajednice općine Lumbarda, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

– da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Lumbarda i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora;

– da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ukoliko se s istim potpiše ugovor o radu za rad u Turističkoj zajednici općine Lumbarda;

– da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

U Lumbardi, dana 16.6.2022. godine

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lumbarda

Predsjednica Marija Klisura

Dokument preuzmite putem ovog linka

Read More