Ugostiteljske usluge

Prijava i odjava gostiju

Pristojbe i članarina

Poslovne knjige

PDV na inozemnu uslugu

Zaštita podataka (GDPR)

INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU


Turistički ured TZ Općine Lumbarda pripremio je ove informacije namijenjene mještanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ Općine Lumbarda te onima koji to žele postati. Vjerujemo da će vam biti od koristi i pomoći u vašem poslovanju. Preporučujemo da ih pročitate i upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku.

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:
1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Nadležni ured dužan je riješiti zahtjev u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave, Odsjek za turizam i pomorstvo, u Korčuli.

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI


Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti Turističkoj zajednici boravak svakog gosta, osobno ili putem web stranice: https://www.evisitor.hr

Od 1.1.2016. službeno je startao s primjenom novi jedinstveni sustav prijave i odjave gostiju putem interneta.

Važno je znati:
1. Sustav je besplatan.
2. Ništa ne morate instalirati na Vaše računalo.
3. Vodeći evidenciju turista na ovaj način nema više potrebe za “plavom” knjigom u koju smo zapisivali goste.
4. Tko nije informatički spretan i dalje može turiste prijavljivati kao i do sada u turističkom uredu.

Vlasnici vikend kuća također mogu koristiti sustav, sami se prijavljivati i sami sebi ispisivati uplatnice za turističku pristojbu.

Za razliku od pilot testiranja, broj obaveznih polja prilikom prijave je smanjen tako da je sad puno brže upisivati turiste.

Da bi sustav koristili javite se na info@tz-lumbarda.hr ili u turistički ured gdje će Vam biti dodjeljena šifra za korištenje, zajedno s TAN karticom.

Evo nekoliko službenih letaka o sustavu, a postoji i Youtube kanal gdje je u kratkim filmićima sve objašnjeno.

Letak Evisitor prijava i odjava
Letak Evisitor uređivanje objekata

Letak Evisitor – poništavanje/izmjena turista
Letak Evisitor – financije

Za više informacija slobodno se javite na 020 712 005, info@tz-lumbarda.hr ili svratite do našeg ureda.

Nakon prijave gostiju Turističkoj zajednici, zakonsku obvezu prijave stranih državljana Ministarstvu unutarnjih poslova RH u ime iznajmljivača izvršit će Turistička zajednica. Napominjemo da je strane državljane potrebno prijaviti MUP-u u roku 24 sata po dolasku, stoga molimo za čvrsto poštivanje zakonskih rokova prijave i odjave boravka gostiju.

TURISTIČKA PRISTOJBA


Od 30. svibnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19).

Najveća novina u novoj zakonskoj regulativi odnosi se na članak 12. Zakona, tj. naplatu paušala turističke pristojbe i na POMOĆNE ležajeve (a ne samo temeljne, kao što je dosada bio slučaj). Zbog pandemije COVID-19 i u 2021. godini ukinuta je obveza plaćanja paušala za pomoćne ležaje, a iznosi paušala za glavne krevete umanjeni su za 50%.

Članak 12.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Ovdje donosimo i kratak pregled ostalih informacija vezanih uz obračunska razdoblja (sezona i ostalo razdoblje) i visinu turističke pristojbe.

Dvije sezone:

 • sezona  – 01.04.2020.-30.09.2020.
 • ostalo razdoblje – 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

Turistička pristojba:

 • 10,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – u sezoni (hoteli, apartmani u vlasništvu pravne osobe/firme)
 • 7,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – ostalo razdoblje (hoteli, apartmani u vlasništvu pravne osobe/firme)
 • 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI – paušal po krevetu 
 • 100,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
 • 100,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
 • 50,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana
 • 10,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.
Poveznice na novi Zakon i Pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
– https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

Odluku Skupštine Županije o turističkoj pristojbi za 2021. godinu pogledajte OVDJE.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUMBARDA
Prvi žal b.b. 20263 Lumbarda
tel.: +385 20 712 005
fax: +385 20 712 005

www.tz-lumbarda.hr  
info@tz-lumbarda.hr

FINANCIJSKE OBVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA


1. Uplata turističke pristojbe paušalno – naloge za uplatu šalje TZ Općine Lumbarda, u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.
ILI
Uplata turističke pristojbe po noćenjima za stanodavce s najviše 4 kreveta u dvije sobe ili jednom apartmanu, u mjestima u kojima je prosječna popunjenost privatnog smještaja manja od 40 dana.

2. Uplata poreza i prireza tromjesečno, naloge za uplatu šalje Porezna uprava

3. Uplata turističke članarine prema obračunatim prihodima za kalendarsku godinu


PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe. TZ Općine Lumbarda vodi evidenciju naplate paušala boravišne pristojbe i dostavlja uplatnice za uplatu paušala u tri rate.

Izračun visine godišnjeg paušala turističke pristojbe: broj kreveta x 350 kn x koeficijent područja

Propisani koeficijenti područja: 1,00

NASELJE PAUŠAL B.P. PO KREVETU
Lumbarda = 350,00 kn


TURISTIČKA ČLANARINA

Sukladno čl. 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po krevetu. Paušal iznosi 45,00kn, a isti je u 2020. i 2021. zbog pandemije umanjen 50% i iznosi 22,50kn po ležaju. U 2022. i 2023. paušal je vraćen na 45,00kn ( 5,97€) za stalne krevete i 22,50kn (2,99€) za pomoćne krevete.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_148_2250.html

Popunjavanje uplatnice: (uplatnicu možete preuzeti i iz sustava E-visitor)
o PRIMATELJ: Turistička članarina – TZO Lumbarda
o OPIS PLAĆANJA: Turistička članarina za ______ godinu
o MODEL: 67
o POZIV NA BROJ: OIB
o IBAN: HR3010010051760027158

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ-2 (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu, dakle unaprijed! U posljednje polje obrasca koje se odnosi na ukupan iznos primitka iz evidencije prometa upisuje se iznos iz prethodne godine. Znači, turistička članarina za 2023. godinu obračunava se i obrazac TZ -2 predaje se do 15.1.2023. sa iznosom prometa iz 2022. godine.

POSLOVNE KNJIGE


1. CJENIK USLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik se ne ovjerava.

2. RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

3. EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

4. POPIS GOSTIJU

U knjigu Popis gostiju upisuju se svi gosti, dostupna je u knjižarama i ne ovjerava se.

5. NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

6. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

II.
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice,
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

III.
Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 • Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
 • Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište; 21. Turistički apartmani; 22. Bike; 23. Congress; 24. Meetings
 • Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)  
 • Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
 • Negras d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/431-046; 091/1904 965; 091/5230 380; e-mail: info.negras@gmail.com): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Soba 4. Kuća za odmor; za ploče za ostale ugostiteljske objekte za smještaj: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Kuća za odmor
 • Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; e-mail: info@tramax.hr): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Sobe, 2. Apartman, 3. Studio apartman, 4. Kuća za odmor
 • Skripta tisak d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: tisak@skripta.hr) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman
 • Condor B&B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: condor.split@gmail.com) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Sobe, 4. Kuća za odmor
 • Signoprom d.o.o. (Rašenički put 10/5, 10000 Zagreb, telefon +01/3890688, e-mail signoprom@signoprom.hr) za ploče: 1. studio apartman u domaćinstvu, 2. kuća za odmor u domaćinstvu, 3. studio apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 4. kuća za odmor iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 5. apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“ i 6. sobe iz skupine „Ostali objekti za smještaj“

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:
– posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo,
– prijaviti goste Turističkoj zajednici u propisanom roku,
– vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu,
– izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa,
– voditi knjigu Evidencija prometa,
– voditi knjigu Popis gostiju, (ispis popisa gostiju iz E-visitor sustava dovoljan je i zamjenjuje potrebu za knjigom Popis gostiju (Plava knjiga)
– ako pruža usluge prehrane, utvrditi normative,
– nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta,
– uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe,
– uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak,
– obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ-2. Do 15.1. tekuće godine za tu godinu, sa prometom iz prethodne godine.

Preuzmite kućni red za vaše goste OVDJE.

PDV NA INOZEMNE NAKNADE (AIRBNB, BOOKING.COM I SL.)


Dragi iznajmljivači, a posebno oni od vas koji radite preko Booking.com-a, evo kratko pojašnjenje vezano uz plaćanje PDV-a na njihovu proviziju.

Prema, ulaskom Hrvatske u EU, prihvaćenim smjernicama, građanin „privatni iznajmljivač“ koji prima usluge od poreznih obveznika iz drugih članica EU-a dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Ako te usluge prima iz zemalja koje nisu članice EU-a ili iz Hrvatske, tada nisu dužni zatražiti PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj ne trebaju zatražiti niti oni „građani iznajmljivači“ koji neposredno pružaju usluge smještaja poreznim obveznicima iz drugih članica EU-a jer je mjesto oporezivanja ono na kojemu se nalazi nekretnina a to je Republika Hrvatska.U slučaju kada je potrebno zatražiti PDV identifikacijski broj on se mora zatražiti kod nadležne ispostave Porezne uprave 15 dana prije početka primanja usluge. PDV identifikacijski broj se mora zatražiti popunjenim obrascem – Zahtjevom za registriranje za potrebe PDVa.(Obrazac P-PDV).Dodjelom PDV identifikacijskog broja za građane nastaje obveza obračuna PDVa ali samo u odnosu na usluge koje su im obavili porezni obveznici iz drugih članica EU-a. Dodjelom PDV identifikacijskog broja „građanin iznajmljivač“ ne upisuje se u registar obveznika PDVa. To znači da građani koji primjenjuju paušalno oporezivanje takav način oporezivanja primjenjuju i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja.Nakon što su dobili PDV identifikacijski broj „građani iznajmljivači“ su dužni za usluge koje primaju od poreznih obveznika iz država članica EU-a:- na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV od 25%- podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena i u kojima će iskazati vrijednost primljene usluge i obračunati PDV.

IZVOR: http://split-turizam.com/vijesti/pdv-na-proviziju-booking-coma-pdv-identifikacijski-broj-i-ostalo/

Korisne informacije


Porezna uprava Dubrovnik ISPOSTAVA KORČULA

Adresa: Korčula, Trg Ante i Stjepana Radića 1
Centrala 020-447-410
Telefaks 020-447-428
Radno vrijeme 7:00-15:00
Rad sa strankama 7:30-14:30
Dnevni odmor 11:30-12:00

Sve pritužbe, primjedbe i eventualna pitanja u odnosu na poslove koji su od 01. siječnja 2014., a nakon prestanka s radom Državnog inspektorata, u nadležnosti Ministarstva financija (obavljanje inspekcijskih poslova u području prometa roba i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine, inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu) mogu se uputiti na besplatni broj telefona 0800 12 22, na e-mail javnost@carina.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstvo financija – Carinska uprava, Humboldtova 4 a, 10 000 Zagreb.

ZAŠTITA PODATAKA (GDPR)


1. INFORMIRANJE GOSTA O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

2. Smjernice i preporuke za postupanje prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor preuzmite OVDJE.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:
Turistička zajednica Općine Lumbarda Prvi žal bb, 20263 Lumbarda
Ante Šestanović, direktor
tel. 020 712-005
info@tz-lumbarda.hr
www.tz-lumbarda.hr