Priredbe tradicijske kulture

folklorne priredbe

ribarske večeri petkom

koncerti klapa

koncerti crkvenog zbora

vinski festival “Grk”

Kulturne priredbe

izložbe lokalnih i gostujućih likovnih umjetnika

dramske večeri

pjesničke večeri

Rekreativne, sportske i zabavne aktivnosti za odrasle

aerobika u vodi

odbojka na pijesku

turnir malog nogometa

potezanje konopa

utrka tovara

Program za djecu

škola plivanja

igre u vodi (za plivače)

natjecanje u gradnji kula u pijesku

dječje igraonice

likovne radionice

Večeri sa udrugom mladih LUMPAR