Utrka tovara

Datum/Date:
Početak/Start at: 7:00 PM
25 srpnja, 2022


Fešta počinje u 18:30 sa Lumbarajskom mužikom koja najavljuje utrku koja počinje u 19:00 sati.