Riba za sve! – gastro manifestacija

Datum/Date:
Početak/Start at: 7:00 PM
18 rujna, 2022


Gastro manifestacija “Riba za sve!” rezultat je prijave TZO Lumbarda na FLAG-ov  natječaj za Mjeru 3.1 Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

Predmet i svrha  natječaja bila je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem potpore razvoja male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  • Organizacija manifestacija koje obuhvaćaju pripremu lokalnih autohtonih i/ili tradicionalnih gastro i eno specijaliteta, te ponudu lokalnih autohtonih i/ili tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Organizacija kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju lokalno i/ili regionalno ribarsko nasljeđe i tradiciju pomorske kulture
  • Promidžbene aktivnosti usmjerene na održivo korištenje, očuvanje i revitalizaciju, lokalne i regionalne materijalne i nematerijalne pomorske kulturne baštine

 

RIBA ZA SVE letak (1)